Tag Archive | berhala

Bentuk-Bentuk Sesembahan yang Harus Dijauhi oleh Ahlut Tauhid

Penulis: Abu Abdirrahman

Saudaraku muslimin, pada beberapa edisi buletin kita yang telah lalu, Anda tentu telah paham apa konsekuensi (tanggung jawab moral) yang mesti dilakukan oleh orang yang benar-benar bertauhid (mengesakan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam beribadah). Yakni kita wajib beribadah hanya kepada Allah Ta’ala saja, dan wajib pula meninggalkan seluruh jenis peribadatan kepada selain Allah. Baca lebih lanjut

Iklan